page_banner

Heidelberg zahajuje nový finanční rok s vysokým objemem objednávek a vyšší ziskovostí

Výhled na fiskální rok 2021/22: Zvýšené tržby alespoň o 2 miliardy EUR, zlepšená marže EBITDA o 6 % až 7 % a mírně kladný čistý výsledek po zdanění.

news 1

Společnost Heidelberger Druckmaschinen AG úspěšně zahájila finanční rok 2021/22 (od 1. dubna 2021 do 31. března 2022). Díky širokému oživení trhu prakticky ve všech regionech a rostoucím úspěchům z transformační strategie skupiny byla společnost schopna v prvním čtvrtletí zajistit slibované zlepšení tržeb a provozní ziskovosti.

Díky širokému oživení trhu prakticky ve všech sektorech zaznamenal Heidelberg za první čtvrtletí fiskálního roku 2021/22 tržby ve výši přibližně 441 milionů EUR, což bylo mnohem lepší než ve stejném období předchozího roku (330 milionů EUR).

Vyšší důvěra a odpovídajícím způsobem větší připravenost investovat zaznamenaly nárůst příchozích objednávek o téměř 90 % (ve srovnání s ekvivalentním obdobím předchozího roku), z 346 milionů EUR na 652 milionů EUR. To zvýšilo nevyřízené objednávky na 840 milionů EUR, což vytváří dobrý základ pro dosažení cílů pro celý rok.

I přes zřetelně snížené tržby tak hodnota za sledované období dokonce přesáhla předkrizovou úroveň zaznamenanou ve fiskálním roce 2019/20 (11 milionů EUR).

„Jak se ukázalo v našem povzbudivém prvním čtvrtletí finančního roku 2021/22, Heidelberg skutečně přináší výsledky. Povzbuzeni globálním ekonomickým oživením a výrazným zlepšením provozní ziskovosti jsme také velmi optimističtí, pokud jde o splnění cílů oznámených pro rok jako celek,“ řekl generální ředitel společnosti Heidelberg Rainer Hundsdörfer.

Důvěra ohledně finančního roku 2020/21 jako celku je podporována širokým oživením trhu, které spolu s objednávkami z úspěšného veletrhu v Číně vedlo k příchozím objednávkám ve výši 652 milionů EUR – což je nárůst o 89 % ve srovnání s ekvivalentem čtvrtletí předchozího roku.

Vzhledem k výraznému nárůstu poptávky – zejména po nových produktech, jako je univerzální tiskový stroj Speedmaster CX 104 – je společnost Heidelberg přesvědčena, že může pokračovat v budování vedoucí pozice společnosti na trhu v Číně, na světovém rostoucím trhu číslo jedna.

Na základě solidního ekonomického vývoje Heidelberg očekává, že trend růstu zisků bude pokračovat i v následujících letech. To je způsobeno tím, že společnost provedla reorganizační opatření, zaměřila se na svou ziskovou hlavní činnost a rozšířila oblasti růstu. Během finančního roku 2021/22 jako celku se předpokládají úspory nákladů ve výši přibližně 140 milionů EUR. Očekává se, že celkové úspory přesahující 170 milionů EUR se plně projeví ve fiskálním roce 2022/23, spolu s trvalým snížením provozního bodu rentability skupiny, měřeno EBIT, na přibližně 1,9 miliardy EUR.

„Obrovské úsilí, které jsme vynaložili na transformaci společnosti, nyní přináší ovoce. Díky očekávanému zlepšení našeho provozního výsledku, značnému potenciálu volných peněžních toků a historicky nízké zadluženosti jsme si i po finanční stránce velmi jisti, že dokážeme realizovat naše obrovské příležitosti do budoucna. Je to mnoho let, co byl Heidelberg v této situaci naposledy,“ dodal finanční ředitel Marcus A. Wassenberg.

Ve sledovaném období vedlo jasné zlepšení čistého pracovního kapitálu a příliv finančních prostředků v řádu desítek milionů eur z prodeje pozemku ve Wieslochu k výraznému zlepšení volného peněžního toku z -63 EUR. milionů na 29 milionů EUR. Společnosti se podařilo snížit svůj čistý finanční dluh ke konci června 2021 na historicky nízkou úroveň 41 milionů eur (předchozí rok: 122 milionů eur). Finanční páka (poměr čistého finančního dluhu k EBITDA) byla 1,7.

Vzhledem k jednoznačně pozitivnímu vývoji objednávek a povzbudivým trendům provozních výsledků v prvním čtvrtletí – a navzdory přetrvávající nejistotě ohledně pandemie COVID-19 – si Heidelberg stojí za svými cíli pro finanční rok 2021/22. Společnost očekává nárůst tržeb alespoň na 2 miliardy eur (předchozí rok: 1 913 milionů eur). Na základě současných projektů zaměřených na svou ziskovou hlavní činnost očekává Heidelberg ve finančním roce 2021/22 také další zisky ze správy aktiv.

Vzhledem k tomu, že úroveň a načasování zisků z prodeje z plánovaných transakcí nelze zatím s dostatečnou jistotou vyhodnotit, stále se očekává marže EBITDA mezi 6 % a 7 %, což je více než v předchozím roce (předchozí rok: kolem 5 %, včetně dopadů restrukturalizace).


Čas odeslání: 17. srpna 2021